TALLER DE PERFORMANCE ART – COSÌ FAN TUTTE
impartit per Nieves Correa i Abel Loureda
#TALLERES #FORMACIÓN #FORMATEM #TEATROFISICO #ADULTO #PERFORMANCEART


TALLER

NOM: COSÌ FAN TUTTE ossia La Scuola degli Performers
IMPARTIT PER: Nieves Correa i Abel Loureda
DATA: Del dimarts 28 de març al diumenge 2 d’abril de 2023
HORARI: de 10:00 a 14:00h
DURACIÓ:
LLOC: Aulas del TEM – Teatre el Musical
EDATS: Adults
MOSTRA OBERTA AL PÚBLIC: Diumenge a les 12:00h
PREU: 70€

Aquest cicle té programat diferents tallers al llarg de l’any. Un taller per mes.

Accés al formulari d’inscripció: Click ací

ABEL LOUREDA Y NIEVES CORREADESTINAT A

Tota persona amb interés en la pràctica performativa i l’ús del cos com a eina creativa.

DESCRIPCIÓ

Es tracta d’un taller eminentment pràctic en el qual des de la pròpia pràctica professional de tots els participants abordarem qüestions “tècniques” o “de llenguatge” en relació a l’Art d’Acció i la Performance. Alguns dels temes que tractarem en el taller seran: Sobre El Temps: La idea de temps. La performance com a procés. Performances de llarga duració. El temps de l’atenció. Definició de límits: la partitura performativa, obertura i coda. Sobre L’Espai: La performance “site-specific”. La teoria del “site / senar-site” de Robert Smithson. La relació amb l’audiència i el qüestionament dels rols de “el qual fa” i “el que mira”. Definició de límits: on comença i on acaba l’acció. Sobre El Cos: El cos com a eina que se sotmet a un esforç i a un treball. El cos com a vehicle de la memòria: Actes de Memòria. El dolor. Els límits del possible. La performance com a obra coral. Sobre la base de totes aquestes reflexions tractarem de construir una mostra col·lectiva final en la qual, partint de les propostes individuals de cadascun dels participants, es genere una “òpera” comuna en la qual la reflexió se centre en els aspecte tècnics del propi dispositiu performatiu.

METODOLOGIA

Al llarg del taller, els participants realitzen exercicis sobre “tècniques” o “ llenguatge” en relació a l’Art d’Acció i la performance art, també observant les improvisacions dels altres, amb aquest contacte directe i actiu amb les idees i tècniques de la improvisació lliure, els permet als participants interrogar-se sobre el seu propi concepte de la pràctica de la performance art, relacionada amb els objectes i les accions amb moviment i objectes.

El debat, la discussió i l’anàlisis seran fonamentals. Es tracta de construir un aprenentatge en comú sobre la base del treball i a la reflexió tant individual com col·lectiva de tot allò que succeeix i es proposa en l’espai del taller, intensificant la crítica constructiva sobre les propostes, comentant les seues experiències, formular preguntes, expressar dubtes i compartir idees. Això els permet enfocar l’aprés, reforçant la relació entre teoria i pràctica. Per això es construeix una manera de treballar a través del diàleg i la col·laboració. Finalment, l’expressat pels participants ajuda el professor a entendre les seues inquietuds. En funció d’aquestes, triarà els exercicis per a la següent sessió.

OBJECTIUS DEL TALLER

Adquirir les tècniques i eines fonamentals per a poder desenvolupar la pràctica de la performance art, el temps, l’espai i el cos, així com assimilar la pràctica de la improvisació dins de l’acció, és important també dialogar amb els altres artistes des dels codis i eines d’aquesta disciplina.

@