TALLER DE MÚSICA EXPERIMENTAL
impartit por Wade Matthew
#TALLERES #FORMACIÓN #FORMATEM #MUSICA #ADULTO #MUSICAEXPERIMENTAL


TALLER

NOM: TALLER DE IMPROVISACIÓ MUSICAL
IMPARTIT PER: Wade Matthew
DATA: Del dimarts 31 de gener al diumenge 5 de febrer de 2023
HORARI: De 10:00 a 14:00 hores
DURACIÓ:
LLOC: Aules del TEM – Teatre el Musical
EDATS: Adults
MOSTRA OBERTA AL PÚBLIC: 5 de febrer de 2023
PREU: 70€

Aquest cicle té programat diferents tallers al llarg de l’any. Un taller per mes.

Accés al formulari d’inscripció: Click ací

WADE MATTHEWSDESTINAT A

Els tallers es dirigeixen a improvisadors de qualsevol tipus. L’important no és la seua orientació ni el seu mitjà sinó la seua serietat i el seu compromís. La lliure improvisació no és ni una habilitat ni un estil, sinó una pràctica que requereix nombroses habilitats. D’aquestes, moltes són igualment necessàries en la majoria de les pràctiques escèniques d’occident, com ara la capacitat d’escolta, la perícia instrumental, la memòria, la capacitat de treballar en equip i la paciència. La diferència entre la lliure improvisació i altres tradicions escèniques no radica en les habilitats, sinó en com s’apliquen i quin pes té cadascuna en aquesta pràctica. És ací on un contacte amb la lliure improvisació pot ser de gran utilitat, fins i tot per a músics que no preveuen incloure-la entre les seues futures activitats professionals.

DESCRIPCIÓ

Els tallers s’orienten des del primer moment cap a la pràctica, de manera que els conceptes subjacents en aquesta manera de fer música emergisquen del contacte directe amb ella. S’imparteixen d’una forma flexible, ja que cada grup de participants té el seu propi nivell, interessos i necessitats. No obstant això, tots els tallers tracten conceptes específics el desenvolupament dels quals és beneficiós per a qualsevol mena de pràctica musical. Igualment, aquests conceptes permeten als participants aprofitar les habilitats que ja han adquirit en altres àrees de la música per a desenvolupar i aprofundir les seues capacitats per a la improvisació. A més de les habilitats tècniques i perceptives, una part fonamental d’aquests tallers és la labor de fomentar la confiança, paciència i capacitat de treballar en grup, i l’adquisició de criteris per a aplicar-les musicalment. En suma, el propòsit del taller no és crear, en pocs dies, músics capaços d’improvisar a un nivell professional sinó de fomentar l’exploració d’aquesta manera de crear música com a mitjà de reforçar la musicalitat, la confiança i la capacitat d’escolta, habilitats imprescindibles per a qualsevol pràctica musical, siga o no improvisada.

METODOLOGIA

Al llarg del taller, els participants realitzen una sèrie d’exercicis musicals en els quals improvisen i observen les improvisacions dels altres. Aquest contacte directe i actiu amb les idees i tècniques de la lliure improvisació els permet als participants interrogar-se sobre el seu propi concepte de la tècnica instrumental, el frasege, el tocar en grup, l’expressió musical i altres aspectes de la creació i pràctica musical. Després de cada exercici o grup d’exercicis, els músics són convidats a comentar les seues experiències, formular preguntes, expressar dubtes i compartir idees. Això els permet enfocar l’aprés, reforçant la relació entre teoria i pràctica. També té un important efecte sobre la seua confiança. Quan una persona participant sent a un altre o una altra expressar els seus mateixos dubtes o sentiments, s’adona de fins a quin punt la improvisació és un procés compartit i una forma de creació musical construïda sobre el diàleg. Finalment, l’expressat per les persones participants ajuda el professor a entendre les seues inquietuds. En funció d’aquestes, triarà els exercicis per a la següent sessió.

OBJECTIUS DEL TALLER

Aquest taller pretén familiaritzar als participants amb els conceptes fonamentals de la lliure improvisació, entesa com una forma personal i compartida de crear. En un taller no es poden adquirir totes les habilitats i experiències necessàries per a poder considerar-se un improvisador madur. Però sí per a entendre la improvisació com un procés de descobriment personal, per a sospesar la seua rellevància en el procés més ampli de creixement i per a aplicar-la conformement a les seues pròpies metes.

@