Projecte Singa

El Projecte Singa és un espai de participació on s’intenta fomentar, a través de la música, un altre tipus de relacions entre alumnes de població gitana i alumnes de població no gitana. El principal objectiu d’açò és contribuir a una millora de la convivència que s’acabe transferint al barri del Cabanyal, així com produir un canvi de mentalitat quant al que suposa ser gitano, sobrepassant els prejudicis lligats exclusivament a la marginalitat. A més, es tracta de trencar amb la consideració que ser gitano únicament suposa fer flamenc, ja que és un estil musical molt arrelat a la seua cultura. D’aquesta manera es contribueix a trencar estereotips musicals i s’enriqueix la cultura musical de tots els xiquets i xiquetes. En definitiva es tracta de transformar la imatge que es té d’aquesta població, negativa en la majoria dels casos.

El Teatre El Musical col·labora amb aquesta iniciativa cedint els espais per a assajos i concerts del projecte. Concerts que inclou en la seua programació i promociona com qualsevol altre espectacle programat.

@