Encontres PICUV

Encontres PICUV

ENCONTRES Cultura als Barris per a fer ciutat és un projecte organitzat i impulsat per PICUV Plataforma d’Iniciatives Culturals Urbanes...
esFERa

esFERa

Category : , ,
La vivència de la cultura és la clau per reforçar vincles socials, ajudar a resoldre conflictes en barris o problemes...
@